Ameliyattan önce

Çocuklar

Çocuklarının işitmediğini veya ağır işittiğini tahmin eden ya da bilen ebeveynler doğrudan bize, bir işitme danışma merkezine, çocuk doktorunuza ya da bir KBB doktoruna başvuruyorlar.

Eğer çocuğunuzda bir işitme hasarı tespit edilmek zorunda kalındıysa, sizinle işbirliğimiz başlar.

Bu zor durumda size destek verebilmek için çaba gösteriyoruz.

Sizi CI ile ilgili olarak ve CI bakımı sonrası işitme ve konuşma gelişimi hususunda kapsamlı bir şekilde bilgilendirip danışmanlık sunuyoruz.

Daha fazla araştırma gerçekleştiriyoruz, sizinle birlikte çocuğunuzun gelişimini gözlemliyoruz. Şimdiye kadar olan bu bireysel gelişime dayanarak CI bakımı sonrası dönem için beklentiler üzerine yorum yapıyoruz.

CI bakımı hakkındaki disiplinlerarası kararı sizinle birlikte hazırlıyoruz.

Yetişkinler

Eğer sizde orta ile şiddetli derece arasında bir işitme hasarı tespit edildiyse, doğrudan bize veya bir KBB doktoruna başvurunuz.

Koklear İmplant (CI) hakkında, onun işleyiş şekli, kimin için uygun bir işitme sistemi olduğu, CI ile işitme üzerinde hangi beklentiler içinde olabileceğiniz hususunda ve rehabilitasyonun içeriği ve de zamansal akışı hakkında sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor ve danışmanlık sunuyoruz.

Daha fazla odyolojik testler uyguluyoruz.

Size diğer ilgili kişiler ile somut deneyimler edinebileceğiniz ve fikir alışverişinde bulunabileceğiniz temaslar kurmanızda destek oluyoruz.

Corresponding Pages