Rehabilitasyon

Çocuklar

Çocuğunuz ameliyat oldu, ya şimdi? 
Dört hafta sonra, çocuğunuz konuşma işlemcisine ilk uyum safhasını geçirdikten sonra kendisi yeni işitme sürecini yaşamaya başlar.

Eğer karanlıktan çıkılır ve parlak ışığa bakılırsa, gözün öncelikle buna alışması gerekir. Aşırı bir uyarımın aniden yüklenmesi de implante çocuk için bir şok olacaktır. Ve bir şeyler işitmek, şimdilik bunu daha henüz benimseme ve anlama veya konuşma olarak uygulamaya koyabilmek demek değildir.
Konuşma işlemcilerini, yaklaşık üç beş hafta boyunca çocukların ihtiyatlı bir şekilde yeni işitme izlenimlerine alışabilecekleri şekilde, tedricen programlıyoruz. Bunu yaparken biz “teknisyen” oluyoruz ama her şeyden önce biz kendimizi çocuklara ve onların ebeveynlerine ses dünyasının bu heyecan verici, sürükleyici ve güzel fethi esnasında eşlik eden terapistler olarak görüyoruz.

Aynı zamanda sizinle, çocuğunuza bireysel olarak terapötik destek vermek amacıyla haftalık veya ondört günlük randevular kararlaştırıyoruz. Bunun için işitme engeli olmayan çocukların doğal konuşma gelişimini bir yol gösterici olarak alıyoruz ve bunun ötesinde çocuğunuzun genel gelişimini her zaman göz önünde bulunduruyoruz. Sizler ebeveyn olarak çocuğunuz için uzmanlarsınız. Biz bu koşulu çok ciddiye alıyoruz. Bu temelde biz sizinle birlikte çocuğunuzun gelişimini destekliyoruz.

Tabii ki düzenli olarak CI sisteminin sübjektif ve objektif elektrofizyolojik kontrollerini ve de konuşma işlemcisi ayarlarının optimizasyonunu yapıyoruz. Ve aynı şekilde doğal olarak yaşa uygun işitme testleri ile işitme yeteneği ve konuşma anlaşılması için CI’nin veya CI’lerin etkinliğini kontrol ediyoruz.
Nihayetinde, eğer arzu ederseniz, sizinle birlikte eğitim konularını açıklığa kavuşturmamızı da doğal buluyoruz. Eğitim ve iyi bir konuşma gelişimi arasındaki ilişki ne yazık ki sık sık göz ardı edilmektedir.
Uygun çocuk yuvaları ve okullar hakkında istişarede bulunma, çocuğunuza refakat edilmesi ve de eğitimcilerine ve öğretmenlerine entegrasyon sürecinde danışmanlık verilmesi, önerimizi tamamlamaktadır. Bunlar çocuğunuz için entegrasyon yardımları ve diğer destek taleplerinde bulunabilmeniz için kullanacağınız tıbbi ve pedagojik görüş ve gelişim raporlarını da içerir.

Yetişkinler

Ameliyattan dört hafta sonra konuşma işlemcisinin/-lerinin ilk adaptasyonunu yapıyoruz.
Sonraki üç ila beş hafta içinde, yeni işitme izlenimlerine ihtiyatlı bir şekilde alışabilmeniz için, CI sisteminin elektrofizyolojik kontrolünü yaptığımız ve de CI programlarını optimize ettiğimiz haftalık müteakip ayarlar yapılmaktadır. Aşırı uyarım yüklenmesine yol açmaması ve sizin belli sesleri rahatsız edici olarak algılamamanız için, yeni sesler dünyasına adım adım yönlendirilirsiniz. İşitmek demek, şimdilik bunu daha henüz benimseme ve anlama veya konuşma olarak uygulamaya koyabilmek demek değildir. Bunun için sabretmeniz gerekir. Çünkü her ağır işitme vakasının farklı bir hastalık öyküsü ve böylece de yeni intibalara uyum sağlayabilmek adına farklı bir zaman ölçüsü vardır.
Ayarların aralıkları gelecek haftalarda daha da uzayacaktır, ancak size, sizinle birlikte planlanmış ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre koordine edilmiş bireysel terapötik destek programları sunuyoruz. Örneğin, işitme, telaffuz, konuşma, ses ve telefon eğitimleri. Bunun yanı sıra gruplar şeklinde de, örneğin iletişim eğitimi ya da CI-Café gibi, başka CI taşıyıcıları ile temasta bulunabileceğiniz ve intibalarınızı ve de deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz tekliflerimiz mevcuttur.
İşitme gelişiminizi kontrol etmek için sizinle düzenli olarak işitme testleri gerçekleştiriyoruz (eşik ve konuşma odyometrisi – ölçümü). Ayrıca CI teknolojisi ve CI aksesuarlarının (TV/HiFi, cep telefonu aksesuarları, FM sistemleri, vb) kullanımı konusunda sizi bilgilendiriyoruz.
İyi bir şekilde bilgilendirilmiş olmaları ve yeni durumla başa çıkabilmeleri için eşlerinize ve yakınlarınıza da memnuniyetle danışmanlık yapıyoruz.
Esas itibariyle rehabilitasyonun sonlandırılmasından sonra da, biz sizin için var olmaya devam ediyoruz. CI sisteminizi kontrol ettirmeniz gerekirse, işitme durumunuz kötüleştiyse ya da konuşma işlemcinizde kendinizin gideremeyeceği bir arıza ortaya çıktıysa, bize gelebilirsiniz.