Hakkımızda

İ şitme engelli çocukların ebeveynleri birkaç yıldan beri çocuklarının duyma ve – terapi desteği ile – konuşmayı öğrenebilme mutluluğunu yaşamaktalar. Bu küçük mucizeyi mümkün kılan ise cerrahi bir müdahale sırasında iç kulağa nakledilerek elektronik olarak işitme desteği sağlayan Koklear İmplant (Cochlear Implant – CI) cihazıdır. Nakil işleminin başarısı açısından, sonrasında uygulanacak bireysel bütüncül ve aile esaslı bir rehabilitasyon kritik bir öneme sahiptir.
Ameliyatları gerçekleştirilen çocukların rehabilitasyonunu yürüttüğümüz merkezimiz Cochlear Implant Centrum, Haziran 2000 yılından bu yana Berlin-Brandenburg Werner Otto Haus’ta bulunmaktadır. Merkezimizde tek taraflı ya da çift taraflı olarak CI nakledilmiş çocuklar ve gençler ile ameliyatlarından sonra en az iki yıl boyunca terapötik ve pediatrik işitsellik hususlarında kendileriyle ilgilenilmektedir. Ancak tamamı da bununla sınırlı değildir: CI ile ilgili tüm konu ve sorularınızda muhatabınız biziz.

İşte biz böyle oluştuk:

Her şeyden önce Berlin-Brandenburg için böylesi bir rehabilitasyon merkezi fikrinin gerçeğe dönüşmüş olması, işitme engelli çocukların ebeveynleri ve yetişkin CI taşıyıcılarının yıllarca süren angajmanlarının eseridir.
Bunun üzerine CIC, Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V. – Berlin-Brandenburg Koklear İmplant Cemiyeti Tescilli Derneği, kamusal makamlar, sağlık sigortası kuruluşları ve MEDIAN Kliniken Verwaltungsgesellschaft – MEDIAN Klinikleri İdari Birliği’nin örnek olacak bir işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır.
Engelli çocukların rahatsızlıklarında erken tanı ve erken tedavi için 50 yıldan fazla bir süredir angaje olan Werner-Otto Vakfı da büyük destek sağlamıştır. Merkezimizin bulunduğu yapı vakfın kurucusu Werner Otto’nun adını taşımaktadır.
CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH* taşıyıcı kurumumuzdur. (gGmbH = kamu yararına çalışan Ltd. Şti.)
*Tek hissedarder CIC gGmbH Her şeyden önce Berlin-Brandenburg için böylesi bir rehabilitasyon merkezi fikrinin gerçeğe dönüşmüş olması, işitme engelli çocukların ebeveynleri ve yetişkin CI taşıyıcılarının yıllarca süren angajmanlarının eseridir.
Bunun üzerine CIC, Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V. – Berlin-Brandenburg Koklear İmplant Cemiyeti Tescilli Derneği, kamusal makamlar, sağlık sigortası kuruluşları ve MEDIAN Kliniken Verwaltungsgesellschaft – MEDIAN Klinikleri İdari Birliği’nin örnek olacak bir işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır.
Engelli çocukların rahatsızlıklarında erken tanı ve erken tedavi için 50 yıldan fazla bir süredir angaje olan Werner-Otto Vakfı da büyük destek sağlamıştır. Merkezimizin bulunduğu yapı vakfın kurucusu Werner Otto’nun adını taşımaktadır.

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH* taşıyıcı kurumumuzdur. (gGmbH = kamu yararına çalışan Ltd. Şti.)
*Tek hissedarder CIC gGmbH BBCIG e.V.

Diğer sayfalar