O nas

Rodzice dzieci z wadą słuchu mają od kilku lat ogromne szczęście, że ich dzieci mogą słyszeć i – przy wsparciu terapeutów – uczyć się mówienia. Ten prawdziwy cud zdarzył się za sprawą implantu ślimakowego CI (ang. cochlear implant) – elektronicznego aparatu słuchowego wszczepianego operacyjnie do ucha wewnętrznego. O powodzeniu implantacji decyduje indywidualna kompleksowa rehabilitacja pooperacyjna z zaangażowaniem rodziny.

Od czerwca 2000 r. istnieje nasza placówka o nazwie Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg, mieszcząca się w budynku Werner Otto Haus, w którym prowadzimy rehabilitację operowanych dzieci.

Przez przynajmniej 2 lata po operacji oferujemy dzieciom i młodzieży zaimplantowanej jednostronnie lub obustronnie opiekę terapeutyczną i pedaudiologiczną. Ale to nie wszystko: centrum CIC wspiera Cię we wszystkich kwestiach związanych z implantami ślimakowymi CI.

Oto krótka historia naszego ośrodka:

Nasze powstanie zawdzięczamy przede wszystkim wieloletniemu zaangażowaniu rodziców dzieci z wadą słuchu i dorosłych użytkowników implantów CI, którzy wcielili w życie pomysł utworzenia centrum rehabilitacji w niemieckim kraju związkowym Berlin-Brandenburg.
Centrum CIC powstało jako wynik bezprzykładnej współpracy stowarzyszenia użyteczności publicznej ds. implantów ślimakowych Berlin-Brandenburg, sektora publicznego, kas chorych i spółki zarządzania klinikami MEDIAN.
Wielkiego wsparcia udzielił też przedsiębiorca z Hamburga, Werner Otto, który już od ponad 40 lat angażuje się na rzecz wczesnego diagnozowania i terapii dzieci niepełnosprawnych. Jego imię nosi nasze centrum.
Podmiotem odpowiedzialnym jest stowarzyszenie użyteczności publicznej: BBCIG e.V.

Kolejne strony