Rehabilitacja

Twoje dziecko przeszło operację, i co teraz?
Cztery tygodnie później Twoje dziecko po pierwszym dopasowaniu procesora mowy rozpoczyna nowy etap słyszenia.

Jeżeli wyjdzie się z ciemności i spojrzy na jaskrawe światło, oczy muszą najpierw do tego przywyknąć. Nagły nadmiar wrażeń wywołałby reakcję szokową u zaimplantowanego dziecka. A słyszenie nie oznacza jeszcze na początku zdolności przetwarzania, rozumienia i wykorzystania w mowie odebranych bodźców dźwiękowych.

Stopniowo, przez okres trwający od 3 do 5 tygodni, programujemy procesory mowy w taki sposób, aby dzieci mogły się powoli przyzwyczaić do nowych doznań akustycznych. Jesteśmy wprawdzie też „technikami”, ale przede wszystkim uważamy się za terapeutów, którzy towarzyszą dzieciom i ich rodzicom w poznawaniu fascynującego i inspirującego świata dźwięków.

Jednocześnie uzgadniamy z Tobą terminy spotkań w cyklu tygodniowym bądź dwutygodniowym w celu indywidualnego terapeutycznego wspierania rozwoju Twojego dziecka. Opieramy się przy tym na naturalnym procesie rozwoju mowy słyszących dzieci, uwzględniając przez cały czas ogólny rozwój osobowy Twojego dziecka. Jesteście rodzicami i jednocześnie ekspertami wspierającymi rozwój dziecka. Te przesłanki traktujemy bardzo poważnie. Na tej podstawie wspólnie z Tobą wspieramy rozwój Twojego dziecka.

Oczywiście przeprowadzamy regularnie subiektywne i obiektywne kontrole elektrofizjologiczne systemu CI oraz optymalizujemy konfigurację procesora mowy. Za pomocą przystosowanych do wieku testów słyszenia sprawdzamy również skuteczność implantów ślimakowych CI w zakresie zdolności słyszenia i rozumienia mowy.  Jest dla nas sprawą oczywistą, że na życzenie omawiamy też wspólnie z Tobą problemy wychowania dziecka. Związek wychowania z efektywnym rozwojem mowy jest niestety często niedoceniany.
 Naszą ofertę uzupełniają porady w zakresie doboru odpowiedniego przedszkola i szkoły oraz wspierania dziecka, a także konsultacje dla wychowawców i nauczycieli na temat integracji dziecka. Należą do nich również opinie lekarskie i pedagogiczne oraz ekspertyzy rozwojowe, które umożliwiają rodzicom składanie wniosków o pomoc integracyjną i inne formy wsparcia dziecka.