Impressum

Informacje wymagane zgodnie z § 5 TMG:

Adres

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH

Werner Otto Haus
Paster-Behrens-Str. 81
12359 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 60 97 16 0
Telefaks: +49 (0) 30 60 97 16 22
E-Mail: E-Mail

Wpis do rejestru

Sąd Rejestrowy: Berlin, Amtsgericht Charlottenburg
Numer rejestru: 156718 B

Osoba odpowiedzialna za treści zgodnie z wymogami § 55 ust. 2 umowy państwowej ws. stacji telewizyjnych RStV

Katja Rothe

Projekt i realizacja

lab.orange GmbH | Berlin Tempelhof | 
www.lab-orange.de

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Pomimo dokładnej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte na powiązanych stronach zewnętrznych. Za treści umieszczane na powiązanych stronach odpowiedzialni są wyłącznie ich administratorzy.

Odpowiedzialność za treści

Treści zamieszczane na naszych stronach internetowych są tworzone z dużą starannością.
Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za ich zgodność z prawdą, kompletność ani aktualność.
Jako usługodawca zgodnie z § 7 ust.1 TMG [ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych] jesteśmy odpowiedzialni za umieszczane przez nas na tych stronach własne treści zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi.
Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG [ustawy o elektronicznych usługach informacyjnych i komunikacyjnych] jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do nadzorowania przesyłanych lub zapisanych informacji od osób trzecich ani do ich sprawdzania w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na jakąkolwiek nielegalną działalność.
Upoważnienie do usunięcia lub zablokowania możliwości korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi pozostaje nienaruszone przez powyższy przepis.
Poniesienie związanej z tym odpowiedzialności jest jednak możliwe dopiero od momentu rozpoznania konkretnego naruszenia przepisów prawa.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń prawa niezwłocznie usuniemy treści tego rodzaju.

Odpowiedzialność za linki

W naszej ofercie zawarte są linki do zewnętrznych stron prowadzonych przez osoby trzecie, na których treść nie mamy żadnego wpływu.
Z tego powodu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób nadzorować zamieszczanych na nich treści.
Za treści zamieszczane na takich stronach odpowiedzialny jest dostawca lub administrator danej strony.
Powiązane strony w momencie zamieszczenia odsyłaczy zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń przepisów prawa.
W momencie zamieszczenia odsyłaczy nie wykryto na tych stronach treści niezgodnych z prawem.
Stała kontrola treści powiązanych stron nie jest możliwa do wykonania bez konkretnego wskazania naruszenia przepisów prawa.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń niezwłocznie usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Treści i prace zamieszczane na tych stronach przez ich administratorów podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego.
Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystywanie tych prac wykraczające poza granice dozwolone przepisami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody ich autora lub twórcy.
Pobieranie i kopiowanie zawartości niniejszej strony jest dozwolone jedynie do użytku prywatnego, niekomercyjnego.
O ile treści na niniejszej stronie nie zostały stworzone przez administratora, przestrzegane są przepisy prawa autorskiego osób trzecich.
Jako treści tego rodzaju zostaną oznakowane w szczególności treści zamieszczane przez osoby trzecie.
Jeśli mimo to zauważyli Państwo przypadek naruszenia przepisów prawa autorskiego, prosimy o odpowiednie powiadomienie.
Po otrzymaniu zgłoszenia takich naruszeń niezwłocznie usuniemy tego rodzaju treści.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej z reguły jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych.
Jeśli jednak na naszej stronie gromadzimy dane osobowe (na przykład imiona i nazwiska, adresy lub adresy e-mail), o ile jest to możliwe, następuje to zawsze dobrowolnie.
Te dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Należy podkreślić, że przekazywanie danych w Internecie (np. w komunikacji przez wiadomości e-mail) może być podatne na luki w bezpieczeństwie.
Ochrona danych przed atakiem osób trzecich bez występowania luk bezpieczeństwa nie jest możliwa.
Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku udzielenia takich informacji w stopce do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody.
Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.

Formularz kontaktowy

Jeśli chcą Państwo przesłać nam zapytanie przez formularz kontaktowy, Państwa dane podane w formularzu łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi zostaną zapisane w naszym systemie w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dodatkowych pytań.
Tych danych bez Państwa zgody nie przekazujemy dalej.

Sprzeciw dotyczący otrzymywania e-maili reklamowych

Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu przez osoby trzecie danych kontaktowych do przesyłania reklam oraz materiałów informacyjnych, na które nie wyrażono wyraźnej zgody.
Administratorzy stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niepożądanego przesyłania informacji reklamowych, na przykład poprzez wiadomości typu spam.