Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za nasze centrum CIC jest stowarzyszenie użyteczności publicznej ds. implantów ślimakowych Berlin-Brandenburg (Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V.). Stowarzyszenie to wspiera ludzi z wadą słuchu, szczególnie zaimplantowanych pacjentów lub planujących wszczepienie implantu ślimakowego CI. Zaimplantowane dzieci i ich rodzice oraz dorośli pacjenci z implantami CI zorganizowali się w grupach samopomocowych pod auspicjami naszego stowarzyszenia. Zainteresowani mogą się tu spotykać, wymieniać informacjami i mile spędzać czas.

CIC gGmbH
Cochlear Implant Centrum
Werner Otto Haus
Paster-Behrens-Straße 81
12359 Berlin

BBCIG e.V.

Kolejne strony