Co to jest CI?

Implant ślimakowy (CI) to elektroniczny aparat słuchowy, którego elektrody są wszczepiane do ucha wewnętrznego. Umożliwia on słyszenie ludziom cierpiącym na głuchotę bądź głęboki niedosłuch. Szczególnie dzieciom z wadą słuchu implant ślimakowy CI toruje drogę do fascynującego świata słyszenia i mówienia.

Funktionsweise des Ohres
Rysunek objaśniający działanie implantu ślimakowego
Ślimak i matryca elektrod

W trakcie operacji implant jest wszczepiany w kosteczki za uchem pod skórą, a matryca elektrod jest wprowadzana w schody bębenka ucha wewnętrznego (ślimaka). (patrz rysunek: “Ślimak i matryca elektrod”)

Części zewnętrzne: procesor dźwięku i cewka nadawcza
Część wewnętrzna: implant
Zdalny pilot procesora dźwięku

Procesor mowy implantu ślimakowego potrafi to, czego nie potrafi już dostatecznie ucho wewnętrzne u ludzi z niedosłuchem bądź praktyczną głuchotą: przechwytuje on dźwięki przez swoje mikrofony, analizuje je bardzo szybko pod kątem siły, wysokości tonów i przebiegu czasowego, przetwarza je na impulsy elektryczne i przesyła przez cewkę nadawczą procesora mowy do cewki odbiorczej implantu. Stamtąd impulsy są kierowane po selekcji podczas wcześniejszej analizy do elektrod. Następnie elektrody te pobudzają swoimi impulsami nerw słuchowy, który przekazuje odebrane bodźce dalej do mózgu. Tam powstaje wrażenie “słyszenia”. Cały proces naśladuje więc za pomocą urządzeń elektronicznych w sposób zdumiewająco skuteczny naturalne przetwarzanie dźwięków w uchu.

Kolejne strony