Nasi partnerzy

rothe + partner
Doradztwo i zarządzanie jakością
w obszarze opieki zdrowotnej

Katja Rothe
Kohlhasenbrücker Str. 14
14109 Berlin

Telefon +49 (0) 30 80 48 25 10
Telefaks +49 (0) 30 80 48 25 77
Mobil 0173 208 96 98
Web: www.rothepartner.de

rothe Management and Consulting GmbH

Katja Rothe
Michael Rothe
Chausseestraße 14
14109 Berlin

Telefon +49 (0) 30 80 58 87 74
Telefaks: www.rothe-management.de

Ośrodki rehabilitacyjne/kliniki

Vivantes Klinikum in Friedrichshain
Web: www.vivantes.de

Charité Campus Virchow
Web: www.charite.de

Helios Klinikum Berlin-Buch
Web: www.helios-kliniken.de

Sankt Gertrauden-Krankenhaus
Web: www.sankt-gertrauden.de

Stowarzyszenia CI i doradztwo

BBCIG stow. zarej. Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft

Stowarzyszenie charytatywne zrzeszające dorosłych korzystających z implantów ślimakowych oraz rodziców dzieci z upośledzeniem słuchu z wszczepionymi implantami ślimakowymi. Organ finansujący Cochlear Implant Centrums Berlin-Brandenburg.

Web: www.bbcig.de

Deutscher Schwerhörigenbund stow. zarej. (DSB)

Jedna z największych i równocześnie najstarszych organizacji opartych na zasadzie samopomocy dla osób dotkniętych niepełnosprawnością w Republice Federalnej Niemiec. Pierwsze lokalne stowarzyszenie zostało założone w 1901 roku przez baronową Margarethe von Witzleben w Berlinie.
DSB występuje w charakterze działającej na terenie całych Niemiec organizacji opartej na zasadzie samopomocy chroniącej interesy osób niedosłyszących i niesłyszących w społecznych, medycznych, technicznych i prawnych.

Web: www.schwerhoerigen-netz.de

ACIR Working Community Cochlear Implant (Re)Habilitation stow. zarej.
Należą do niego kierownicy terapeutyczni wiodących ośrodków rehabilitacyjnych dla dzieci z wszczepionym implantem ślimakowym, młodzieży i dorosłych pochodzących z Niemiec. Konsorcjum dba o ścisłą współpracę w ramach pokrewnych dziedzin, takich jak pedagogika, medycyna, audiologia, jak również psychologia, aby stale dotrzymywać kroku najnowszym osiągnięciom.
Regularne spotkania członków konsorcjum służą również wymianie doświadczeń ze specjalistycznych dziedzin, a także szczegółowej dyskusji poruszającej aktualne kwestie terapii pooperacyjnej, jak również uczestnictwa w życiu społecznym, integracji szkolnej i zawodowej pacjentów z wszczepionym implantem ślimakowym.

Web: www.acir.de

Poradnia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem słuchu

Urząd okręgowy Friedrichshain-Kreuzberg

Poradnia jest właściwa dla wszystkich okręgów. Wczesne wykrywanie zaburzeń słuchu i problemów w rozwoju mowy.
Udzielanie wczesnego wsparcia — medycznego, społecznego, psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego. Porady i wsparcie dla rodziców przez cały okres rozwoju dziecka, od 1. do 18. roku życia.
Orzeczenie i rekomendacja uzyskana od lekarza specjalisty po ustaleniu terminu.
Bezpłatne porady i diagnostyka bez konieczności korzystania z elektronicznej karty kasy ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie dotyczy osób starszych!

Web: www.berlin.de

Producenci implantów CI

Cochlear GmbH
Web: www.cochlear.com

Med-El
Web: www.medel.com

Clarion GmbH (Advanced Bionics)
Web: www.advancedbionics.com

Dodatkowe informacje o implantach CI

Czasopismo poświęcone implantom CI pod tytułem SCHNECKE

Ślimak – życie z implantem CI i aparatem słuchowym “Schnecke” (ślimak) to znane od 18 lat czasopismo fachowe poświęcone zagadnieniom implantów ślimakowych, niedosłuchu, głuchoty, szumów usznych, aparatów słuchowych i pomocy słuchowych w europejskim obszarze niemieckojęzycznym.

Web: www.schnecke-online.de