Warunki

Słyszenie za pomocą implantu CI jest możliwe tylko wtedy, gdy sprawna jest centralna droga słuchowa. Przez pojęcie centralnej drogi słuchowej rozumiane są wszystkie struktury nerwowe od ucha wewnętrznego do mózgu. Zdarza się niezwykle rzadko, że struktury te utracą całkowicie zdolność przewodzenia. Pamiętajmy, że u większości ludzi z niedosłuchem lub praktyczną głuchotą nie funkcjonuje już prawidłowo przetwarzanie ruchu (dźwięku) na impulsy elektryczne w uchu wewnętrznym.

Jeżeli zatem spełniony jest ten warunek, zalecamy jednostronną bądź obustronną implantację CI dla dzieci w wieku od 6 miesięcy, które cierpią na obustronny niedosłuch ucha wewnętrznego i odnoszą niewielką korzyść bądź nie odnoszą żadnej korzyści z korzystania z obustronnych aparatów słuchowych.
Implantację CI zalecamy również dorosłym pacjentom, którzy po przyswojeniu mowy zapadli na obustronny niedosłuch ucha wewnętrznego i nawet przy użyciu optymalnych obuusznych aparatów słuchowych uzyskują zdolność słyszenia jedynie w ograniczonym stopniu.

Kolejne strony