Startseite>Pages>tr_TR

Türkçe

Ameliyat

Ameliyat

Ameliyat için hastanede genellikle üç günlük yatılı bir kalış gereklidir. Ameliyatın ön hazırlığında ise klinikte ayrıntılı bir tıbbi ön muayene gerçekleştirilir. Bunun için 1-2 günlük bir süre planlanmalıdır.
Tek taraflı bir CI ameliyatı 90 dakika ile iki saat, çift taraflı ise üç buçuk ile dört saat arasında sürer.
Berlin’de çeşitli klinikler ile birlikte yakın bir çalışma içerisindeyiz.
Bunun ötesinde rehabilitasyonumuz, nakli gerçekleştiren klinikten bağımsız olarak ve implant tipinden bağımsız olarak, CI yerleştirilmiş tüm çocuklar, gençler ve yetişkinler için açıktır.

Corresponding Pages

Ameliyattan önce

Ön koşullar

2017-05-24T11:42:06+01:00

Ön koşullar

Ön koşullar

CI ile işitme, sadece merkezi işitme yolunun sağlam olması durumunda başarıyla sonuçlanacaktır. Merkezi işitme yolu ile iç kulaktan beyine kadar olan tüm sinir yapıları kastedilmektedir. Ve bunların artık iletmiyor olması son derece nadirdir. Hatırlayın: Ağır işitenlerde veya pratikte işitme engeli olan insanların büyük bir çoğunluğunda artık muntazam olarak çalışmayan, iç kulakta hareketin (sesin) elektriksel sinyallere dönüştürülmesidir.

Yani bu koşul karşılandığında, biz çift taraflı olarak iç kulakta ağır işitmeden muzdarip olan ve çift taraflı işitme cihazının hiç ya da çok az fayda sağladığı 6 aylıktan itibaren çocuklar için , tek veya çift taraflı CI öneriyoruz. 

CI işlemini biz anadilini öğrendikten sonra iç kulakta ağır işitme hastası olmuş olan ve en uygun işitme cihazı teminiyle bile sadece sınırlı bir işitme kazancı elde eden eden yetişkin hastalar için de öneriyoruz.

Diğer sayfalar

Ameliyat

Ameliyattan önce

2017-05-24T15:05:01+01:00

Ameliyattan önce

Ameliyattan önce

Çocuklar

Çocuklarının işitmediğini veya ağır işittiğini tahmin eden ya da bilen ebeveynler doğrudan bize, bir işitme danışma merkezine, çocuk doktorunuza ya da bir KBB doktoruna başvuruyorlar.

Eğer çocuğunuzda bir işitme hasarı tespit edilmek zorunda kalındıysa, sizinle işbirliğimiz başlar.

Bu zor durumda size destek verebilmek için çaba gösteriyoruz.

Sizi CI ile ilgili olarak ve CI bakımı sonrası işitme ve konuşma gelişimi hususunda kapsamlı bir şekilde bilgilendirip danışmanlık sunuyoruz.

Daha fazla araştırma gerçekleştiriyoruz, sizinle birlikte çocuğunuzun gelişimini gözlemliyoruz. Şimdiye kadar olan bu bireysel gelişime dayanarak CI bakımı sonrası dönem için beklentiler üzerine yorum yapıyoruz.

CI bakımı hakkındaki disiplinlerarası kararı sizinle birlikte hazırlıyoruz.

Yetişkinler

Eğer sizde orta ile şiddetli derece arasında bir işitme hasarı tespit edildiyse, doğrudan bize veya bir KBB doktoruna başvurunuz.

Koklear İmplant (CI) hakkında, onun işleyiş şekli, kimin için uygun bir işitme sistemi olduğu, CI ile işitme üzerinde hangi beklentiler içinde olabileceğiniz hususunda ve rehabilitasyonun içeriği ve de zamansal akışı hakkında sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendiriyor ve danışmanlık sunuyoruz.

Daha fazla odyolojik testler uyguluyoruz.

Size diğer ilgili kişiler ile somut deneyimler edinebileceğiniz ve fikir alışverişinde bulunabileceğiniz temaslar kurmanızda destek oluyoruz.

Corresponding Pages

Ameliyat

Ön koşullar

2017-05-24T15:01:44+01:00

Bir CI nedir?

Bir CI nedir?

Koklear İmplant (Cochlear Implant – CI), elektrodları cerrahi bir müdahale ile iç kulağa nakledilen, işitmeye yardımcı bir elektronik cihazdır. Bu cihaz işitme engelli ve çok az duyabilen insanlarda işitmeyi mümkün kılmaktadır. Özellikle işitme engelli çocuklar için işitme ve konuşma çeşitliliğine giden yol CI ile açılmaktadır.

Funktionsweise des Ohres
CI’nın işleyiş şekli için grafik
Koklea ve elektrod taşıyıcıları

İmplant, cerrahi olarak kulak arkasında deri altındaki kemiğe yerleştirilir ve elektrod taşıyıcı iç kulağın timpan skalasına (Koklea) sokulur. (Grafiğe bakınız: “Koklea ve elektrod taşıyıcı”)

Dış parçalar: Ses işlemcisi ve verici bobin (Transmitter)
İç kısım: İmplant
Ses işlemcisinin uzaktan kumandası

Ağır duyan ya da pratik olarak işitme engelli olan insanlarda iç kulağın yapamadığı veya yeteri kadar yapamadığı şeyi Koklear İmplant konuşma işlemcisi yapar: İşlemci, mikrofonları sayesinde sesi alır, inanılmaz derecede hızlı bir şekilde gürlüğünü, ses yüksekliğini (sesin tınısı) ve zamanlama ayarını analiz eder, elektriksel sinyallere dönüştürür ve konuşma işlemcisinin verici bobini üzerinden implantın alıcı bobinine gönderir. Bu sinyaller oradan önceki analiz ile belirlenerek seçilen elektrodlara iletilir. Sonucunda, bu elektrodlar sinyaller ile işitme sinirini uyarır ve işitme siniri de bu uyarımları tekrar beyne aktarır. Bundan sonra orada “işitme” izlenimi ortaya çıkar. Yani tüm bu süreçte sesin kulakta doğal olarak işlenmesi, elektronik araçlarla şaşılacak derecede iyi ve de etkili bir biçimde simüle edilir.

Diğer sayfalar

İşitme hakkında

CI (Koklear İmplant) tarihçesi

2017-04-19T11:50:03+01:00

İşitme hakkında

İşitme hakkında

İŞİTME: Kulak, dış, orta ve iç kulak denilen üç bölümden meydana gelir. Dış kulak deri, kıkırdak ve de kulak zarına giden dış işitme kanalından oluşur. Ses dalgalarının yarattığı hava basıncı dalgalanması işitme kanalında ilerleyerek kulak zarına çarpar. Kulak zarı akustik uyarımın ritminde titreşime geçer.

ORTAKULAK: Bu titreşimler sayesinde işitme kemikçikleri hareket ettirilir ve bu yolla akustik uyarım kokleaya iletilir. Ses titreşimleri dış kulaktan kokleaya yükseltilerek iletilir.

İÇ KULAK: Ses su dalgası şeklinde kokleadan geçtiğinde, baziler membran ayırıcı olarak titreşir. Kalın uzun dalgalı sesler en iç kısma ilerlerken, en yüksek kısa dalgalı sesler en önde tepki verir. Yani bir ses yüksekliği tasnifi veya frekans analizi vuku bulur. Titreşimde baziler membran “perilenf” sıvısını endolenfa membranına kaldırırak dalgalandırır. Saç kılı şeklindeki dış hücreler (reseptörler) titreşim davranışını optimize eder ve daha yükseltir. Saç kılı şeklindeki iç hücreler (reseptörler) endolenfa membranına değdiği sırada bu ince kıl şeklindeki hücreler bükülür. Bu işlem beyne sinirler aracılığıyla iletilen elektriksel boşalma süreçlerine yol açar. Akustik uyarımlar ancak orada dönüştürülür.

Diğer sayfalar

Bir CI nedir?

CI (Koklear İmplant) tarihçesi

2018-07-19T09:18:05+01:00

Hakkımızda

Hakkımızda

İ şitme engelli çocukların ebeveynleri birkaç yıldan beri çocuklarının duyma ve – terapi desteği ile – konuşmayı öğrenebilme mutluluğunu yaşamaktalar. Bu küçük mucizeyi mümkün kılan ise cerrahi bir müdahale sırasında iç kulağa nakledilerek elektronik olarak işitme desteği sağlayan Koklear İmplant (Cochlear Implant – CI) cihazıdır. Nakil işleminin başarısı açısından, sonrasında uygulanacak bireysel bütüncül ve aile esaslı bir rehabilitasyon kritik bir öneme sahiptir.
Ameliyatları gerçekleştirilen çocukların rehabilitasyonunu yürüttüğümüz merkezimiz Cochlear Implant Centrum, Haziran 2000 yılından bu yana Berlin-Brandenburg Werner Otto Haus’ta bulunmaktadır. Merkezimizde tek taraflı ya da çift taraflı olarak CI nakledilmiş çocuklar ve gençler ile ameliyatlarından sonra en az iki yıl boyunca terapötik ve pediatrik işitsellik hususlarında kendileriyle ilgilenilmektedir. Ancak tamamı da bununla sınırlı değildir: CI ile ilgili tüm konu ve sorularınızda muhatabınız biziz.

İşte biz böyle oluştuk:

Her şeyden önce Berlin-Brandenburg için böylesi bir rehabilitasyon merkezi fikrinin gerçeğe dönüşmüş olması, işitme engelli çocukların ebeveynleri ve yetişkin CI taşıyıcılarının yıllarca süren angajmanlarının eseridir.
Bunun üzerine CIC, Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V. – Berlin-Brandenburg Koklear İmplant Cemiyeti Tescilli Derneği, kamusal makamlar, sağlık sigortası kuruluşları ve MEDIAN Kliniken Verwaltungsgesellschaft – MEDIAN Klinikleri İdari Birliği’nin örnek olacak bir işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır.
Engelli çocukların rahatsızlıklarında erken tanı ve erken tedavi için 50 yıldan fazla bir süredir angaje olan Werner-Otto Vakfı da büyük destek sağlamıştır. Merkezimizin bulunduğu yapı vakfın kurucusu Werner Otto’nun adını taşımaktadır.
CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH* taşıyıcı kurumumuzdur. (gGmbH = kamu yararına çalışan Ltd. Şti.)
*Tek hissedarder CIC gGmbH Her şeyden önce Berlin-Brandenburg için böylesi bir rehabilitasyon merkezi fikrinin gerçeğe dönüşmüş olması, işitme engelli çocukların ebeveynleri ve yetişkin CI taşıyıcılarının yıllarca süren angajmanlarının eseridir.
Bunun üzerine CIC, Berlin-Brandenburgische Cochlear Implant Gesellschaft e.V. – Berlin-Brandenburg Koklear İmplant Cemiyeti Tescilli Derneği, kamusal makamlar, sağlık sigortası kuruluşları ve MEDIAN Kliniken Verwaltungsgesellschaft – MEDIAN Klinikleri İdari Birliği’nin örnek olacak bir işbirliği sonucunda ortaya çıkmıştır.
Engelli çocukların rahatsızlıklarında erken tanı ve erken tedavi için 50 yıldan fazla bir süredir angaje olan Werner-Otto Vakfı da büyük destek sağlamıştır. Merkezimizin bulunduğu yapı vakfın kurucusu Werner Otto’nun adını taşımaktadır.

CIC Cochlear Implant Centrum Berlin-Brandenburg gGmbH* taşıyıcı kurumumuzdur. (gGmbH = kamu yararına çalışan Ltd. Şti.)
*Tek hissedarder CIC gGmbH BBCIG e.V.

Diğer sayfalar

İlgili kişiniz

CIC – misafirperver bir yapı

Taşıyıcı kurumumuz

Resim galerisi

2017-04-19T11:39:08+01:00

Ana sayfa

    İletişim

CIC Berlin Brandenburg gGmbH’ya hoş geldiniz!

Gerçekleşen ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecini yürüttüğümüz merkezimiz
Cochlear Implant Centrum, Haziran 2000 yılından bu yana Berlin-Brandenburg Werner Otto Haus’ta bulunmaktadır. Merkezimizde tek taraflı ya da çift taraflı olarak CI nakledilmiş çocuklar, gençler ve yetişkinler ile ameliyatlarından sonra en az iki yıl boyunca terapötik ve pediatrik işitsellik hususlarında kendileriyle ilgilenilmektedir. Ancak tamamı da bununla sınırlı değildir: CI ile ilgili tüm konu ve sorularınızda muhatabınız biziz.

2017-06-07T05:36:10+01:00
Nach oben